Forside

 

Har du oplevet stigende vandstand i brønd eller kælder  ?

 

Er du nervøs for pumpestop ?

 

Vil du gerne modtage SMS og email når pumpen svigter ? 

 

 

 

 

 

Vores vand-sensor til kælderrum er vandtæt, samlignet med mange andre sensor på market. Det betyder at vores vand-sensor kan bruges i miljøer, hvor der i forvejen er fugtigt. Vand-sensor er særdeles effektivt i krybe kælder-og vådrum gulv arealer, hvor der er stor risiko for udsivning af vand.

Opdag oversvømmelse i brønd i tide med både sirener, røde blink, batteri backup og SMS alarm ved høj vandstand.  Vores løsning er simpel, billig og hammernde effektiv til overvågning af  brønd eller septiktank. Styringen er klar til brug og tilsluttes direkte 230VAC.

Tryktransmitter placeres på bunden af septiktank, enten via en metal stang eller ved at fastgøre et lod, så den forbliver på bunden. Tryktransmitter måler 0-5m2 (0-5000 liter) og styringen udlæser det i procent (0-100%). I styringen indkodes min/max grænseværdier. Når grænseværdi overskrides, afsendes SMS/email. varsel til indkodet numre.

 

 

SMS AQUA ALARM

GSM Aqua Alarm holder øje med vandmåleren og giver SMS varsling til din mobiltelefon hvis mængde overstiger dit maksimum. Der er mulighed for at tilslutte lys og /eller lyd lokalt på det pågældende sted. Du indkoder dine egne grænsevædier for, hvornår SMS varsling skal afsendes. Ud over grænseværdier, indkodes en tid for, hvor meget vand der må løbe igennem vandmåler inden for en bestem tid.

SMS VAND ALARM

Overvågning af høj eller lav vandstand med SMS-styring (Direkte 230VAC tilslutning). Flere forskellige typer vand-måler kan tilsluttes styringen. Hver gang der løber en liter igennem vand-måler tæller styringen en op, når grænseværdi overskrides, afsendes SMS/E-mail varsling til indkodet numre og E-mail.

 

SMS TEMPERATUR ALARM

SMS temperaturovervågning er udviklet Special til at forebygge eller beskytte madvarer i fryserum og kølerum. Den er også velegnet til at overvåge serverrum, hvis temperaturen skulle stige, forårsaget af defekt køleanlæg eller i forbindelse med strømsvigt. Der kan tilsluttes to temperaturfølere. Temperaturområde fra –55 til (+99) grader.

 

 

 

 

Få et overblik over alle Vores Vand -og brønd alarmer

Download  e-KATALOG 

eller få tilsendt katalog med posten, klik her